Výsledky 2015-2018 ZDE

 

PROPOZICE - 6. VitaSport patnáctka (a pětka)

(silniční závod na 15 km a 5 km)

V rámci závodu se koná i Oblast železničářů na trati 5km a 15km. Přihlášky na mistrovství výhradně e-mailem do 10.3.2020 na jirizachar@seznam.cz viz detailní propozice dole pod propozicemi závodu.

V rámci závodu bude uspořádán běžecký závod pro děti s možností doprovodu na cca 500m. Startovné 20 Kč na místě. V ceně je nevratné startovní číslo, medaile a pro první 3 závodníky diplom a drobná cena. Start v cca 10:15 hodin, na místě upřesníme.
 

Sobota 21. března 2020, cyklostezka u fotbalového hřiště TJ Svádov-Olšinky, Ústí nad Labem

Hlavní partner závodu: www.vitasport.cz

Další partneři závodu:

Město Ústí nad Labem

Vitamina.cz

Veronika Vágnerová - realitní makléř RE/MAX Destiny

Pořadatel: VitaSport, z.s., e-mail: usteckymaraton@seznam.cz, www.usteckymaraton.cz, mobil: 777 609 600, facebook

Trať: Shodná trať s tratí závodu VitaSport maraton s obrátkou na 7,5.km/2,5.km (trať úředně změřena měřičem IAAF/AIMS) viz odkaz na mapy.cz (trasa závodu od startu k obrátce). Trať na 5km je s obrátkou na 2,5.km (trať úředně změřena měřičem IAAF/AIMS) viz odkaz na mapy.cz (trasa závodu od startu k obrátce).

Čas startu: 15km - 11:00 hodin, 5km - 11:10 hodin

Popis trati: Start je na začátku cyklostezky u fotbalového hřiště TJ Svádov-Olšinky. Trať je mírně zvlněná, obrátková a měří 15.000 m/5.000 m. Trasa závodu vede výhradně po cyklotrase č.2 (převážně po cyklostezce, pouze na několika místech po málo frekventované silnici), tj. je značena svisle dopravními značkami (malý žlutý obdelník s cyklistou) a vodorovně na asfaltu v méně jasných úsecích vodicími čarami reflexní zelenou barvou. Kilometrovníky jsou značeny pouze jednosměrně od startu k obrátce vpravo u kraje reflexní žlutou barvou. Obrátka je vždy značena kuželem o výšce 50cm v černo-žluté barvě. Časový limit jsou 2 hodiny od startu závodu na 15km. Občerstvení (čaj, voda, ionťák a cola) bude k dispozici na 5.km a 10. km, v cíli pro všechny voda a čaj. Závod na 5 km je bez občerstvení na trati a vede výhradně po cyklostezce.

Přihlášky (registrace): on-line od 1.1.2020 do 20.3.2020 do 12hod. ZDE nebo na místě v den závodu od 8:30 do 10:00 hodin.

Prezentace: v den závodu od 8:30 do 10:30 hodin (pozor, neuhrazené registrace pouze do 10:00 hodin).

Kategorie: Muži: do 39, 40-49, 50-59, 60+    Ženy: do 39, 40-49, 50+ 
O zařazení do příslušné kategorie rozhoduje pohlaví a rok narození. Při nedosažení alespoň 3 závodníků v dané kategorii si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení dané kategorie.

Startovné: V ceně startovného jsou kvalitní české kompresní návleky ve velikosti S/M-L/XL nebo funkční běžecké ponožky ve velikosti S-XL nebo tubus nebo obdobný běžecký sortiment + medaile v cíli.
při platbě předem - 150 Kč
při platbě na místě v den závodu - 300 Kč
Platba předem na účet 2601221350/2010 výhradně dle pokynů v potvrzovacím e-mailu nebo hotově na místě v den závodu od 8:30 do 10:00 hodin. Platba předem musí být na účtu nejpozději den před závodem do 12 hodin, jinak je brána jako neuhrazená!!! Platby se nepotvrzují e-mailem, jsou vidět na startovní listině. Platby se párují hromadně minimálně 2x týdně. Neuhrazené registrace jsou po 7 dnech bez upozornění smazány. Platba na místě je vždy za plné startovné.

Servis pro závodníky: Občerstvení po závodě (voda, čaj, káva), šatny a WC bude zajištěno v zázemí TJ Svádov-Olšinky. Otevřena bude i restaurace na hřišti s možností zakoupení drobného občerstvení a nápojů. Závod je měřen čipy.

Pravidla: Závod je určen běžcům od 18 let a řídí se platnými pravidly IAAF. Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zdraví související s účastí na závodě nebo jeho návštěvou. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav dle vyhlášky 391/2013 Sb. Závod se koná za plného silničního provozu a každý závodník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník před závodem podepisuje souhlas s uváděním osobních údajů ve výsledcích závodu a v poháru VitaSport liga a k použití fotografií vztahujících se k závodu k dokumentaci a propagaci závodu a poháru VitaSport liga.

Vyhlášení a ceny: Vyhlášení vítězů proběhne cca ve 13:00 hodin. Závodník, který se nedostaví na vyhlášení vítězů, ztrácí nárok na cenu. Diplomy a věcné ceny pro první 3 v každé kategorii.

Upozornění: Při neúčasti je možné převést uhrazené startovné na jiného závodníka. Nový závodník musí být již zaregistrovaný on-line. Žádost je nutné zaslat e-mailem s uvedením údajů o původním a novém závodníkovi, popř. předložit písemně při prezentaci. Startovné se nevrací ani nepřevádí na jiný závod. Závodník je povinen mít během závodu viditelně připevněné startovní číslo na přední části těla (hruď nebo břicho a ve všech 4 rozích) a čip na zevním kotníku. Přísný zákaz odhazování odpadků a kelímků na trati dále než 200m od občerstvovací stanice. Při nesplnění těchto podmínek může být závodník diskvalifikován. Při poškození či ztrátě čipu je závodník povinen uhradit škodu poskytovateli časomíry. Startovní čísla je nutné vrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic.

GPS startu:
50.6618783°N, 14.0899603°E
50°39.71270'N, 14°5.39762'E
50°39'42.762"N, 14°5'23.857"E

Parkování: přímo v místě závodu

Výsledky: zde, na bezvabeh.cz a behej.com

Fotogalerie: odkazy na fotky budou zde, zašlete nám odkazy na vaše alba

 

České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s., Správa železnic, státní organizace a

Odborové sdružení železničářů

P R O P O Z I C E

Otevřené oblasti v běhu na 5 km a 15 km pro rok 2020

 

 

1. Pořadatel: Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s.

a se Správou železnic, státní organizací.

                                               Organizačně zajišťuje RSK OSŽ Praha.

Sportovní akce se koná s příspěvkem ze SF ČD, a.s., SF ČD Cargo, a.s.,

C-FKSP Správy železnic, státní organizace a prostředků OSŽ.

 

2. Termín a místo konání: Sobota 21. března 2020, cyklostezka u fotbalového hřiště TJ Svádov-Olšinky, Ústí nad Labem. Start závodu na 15km je v 11hod a na 5km v 11.10hod.

 

3. Řízení turnaje:                    Čestný ředitel - Ing. Daniel Jareš, manažer RP ZAP Ústí nad Labem

                                               Ředitel - Bc. Dousková Renata, místopředsedkyně OSŽ

Technický ředitel - Ing. Jiří Zachař

Hlavní rozhodčí - Veronika Vágnerová

Organizační pracovníci - Ing. Hlavacká Jana, Bc. Martina

                                               Boháčková, členové RSK OSŽ Praha

 

4. Podmínky účasti: Pravidla jsou stanovena směrnicemi pro organizování a financování sportovních akcí ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s., resp. Přílohou č. 1 k Zásadám C-FKSP 2020 u Správy železnic, státní organizace. Bližší pravidla účasti, prokázání oprávněnosti startu a úhrady nákladů jsou uvedena v přiložené tabulce „Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2020“.

Účastníci Správy železnic, státní organizace se zúčastní soutěže za podmínky úhrady startovného ve výši 1508,- Kč, které se skládá z ubytování, stravování a občerstvení po dobu akce, pronájmu, pojištění, nákladů na rozhodčí, zdravotní služby, cen, technického zabezpečení a ostatních nutných nákladů.

Účastník soutěže se úhradou startovného nezabývá, je věcí dohody generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace a pořadatele soutěže.

                                               Účastníci startují v době svého volna,

                                               bez nároku na refundaci mzdy.

 

5. Přihlášky účastníků: Závazné přihlášky nejpozději do 10. 3. 2020 přijímá Ing. Jiří Zachař – email: jirizachar@seznam.cz, tel: 602 655 540

Zaměstnanec Správy železnic, státní organizace v přihlášce uvede své osobní číslo.

 

6. Pojištění: Účastníci mladší 80 let jsou pojištěni na základě pojistné smlouvy č. 2202174717, uzavřené mezi Colonnade Insurance S.A. a OSŽ (viz. www.osz.org/index.php/pojisteni). Ostatní účastníci jsou povinni uzavřít na vlastní náklady obdobné pojištění na dobu konání akce individuálně. Upozorňujeme, že se jedná o základní pojistku, v případě požadavku na rozšířené pojistné krytí je nutné uzavřít individuální pojištění na vlastní náklady. Pokud dojde k úrazu v době sportovní akce, poškozený nahlásí neprodleně, nejpozději do ukončení akce úraz organizátorům a společně vyplní formulář „Záznam o úrazu“.

 

7. Zdravotní zabezpečení: Zajištěno organizátorem soutěže. Každý účastník sám

odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou

prohlídkou.

 

8. Ceny: první 3 muži do 39, 40 - 49 let a nad 50 let a první 3 ženy do 39, 40 - 49 let a nad 50 let.

Dále ceny obdrží účastníci dle kategorií a umístění v rámci veřejného závodu podle propozic

 

Za OSŽ: Bc. Dousková Renata, místopředsedkyně OSŽ

 

Za zaměstnavatele: Ing. Daniel Jareš, manažer RP ZAP Ústí nad Labem

 

 

FOTKY, VIDEA, NAPSALI O NÁS:

 

2019

Facebook událost:

https://www.facebook.com/events/390062575073804/

(zde najdete velké množství příspěvků, info a odkazy)

Napsali o nás:

https://bezecky-blog-rosnicky.webnode.cz/l/a5-ustecka-vitasport-patnactka-a-petka
 
https://sportnalitomerickuaustecku.blogspot.com/2019/03/jubilejni-ustecka-vitasport-patnactka.html?spref=fb&fbclid=IwAR0jS4DkueuCf8bF9-P3V9byYMR5TESqSk3UaHm3S73jY3_sLzwC2TQSUa4
 

https://sportnalitomerickuaustecku.blogspot.com/2019/01/jubilejni-ustecka-vitasport-liga-2019.html

https://sportnalitomerickuaustecku.blogspot.com/2019/03/usteckou-vitasport-ligu-ceka-druha.html?spref=fb&fbclid=IwAR29ya_E_PC3-s9QRHuggBoc5DwHryDGjnYY9J3w5eC09MPCpAuYI1eubpc

Odkazy na alba:

https://vitasport.rajce.idnes.cz/5._Ustecka_VitaSport_patnactka_a_petka_16.3.2019_-_Usti_nad_Labem-Svadov
 
https://vitasport.rajce.idnes.cz/5._Ustecka_VitaSport_patnactka_a_petka_16.3.2019_-_Usti_nad_Labem-Svadov_II./
 
https://zorkah.rajce.idnes.cz/Ustecka_Vitasport_patnactka_2019
 
https://mihalamatyldapavlickova.rajce.idnes.cz/ustecka_vitasport_5km_a_15km_16.3.2019usti_na_labem/

 

2018

Facebook událost:

https://www.facebook.com/events/376837086114773/

(zde najdete velké množství příspěvků, info a odkazy)

Napsali o nás:

https://run-withlove.blogspot.cz/2018/03/ustecka-vitasport-patnactka-2018.html

https://bezecky-blog-rosnicky.webnode.cz/l/a4-ustecka-vitasport-patnactka-a-petka/

https://bezecky-blog-rosnicky.webnode.cz/l/pozvanka-na-svadov-ustecka-vitasport-liga-2018/

Odkazy na alba:

https://vitasport.rajce.idnes.cz/4._Ustecka_VitaSport_patnactka_a_petka_17.3.2018_-_Usti_nad_Labem-Svadov/

https://vitasport.rajce.idnes.cz/4._Ustecka_VitaSport_patnactka_a_petka_17.3.2018_-_Usti_nad_Labem-Svadov_-_II./

https://zorkah.rajce.idnes.cz/USTECKA_VITASPORT_PATNACTKA_2018/

https://mihalamatyldapavlickova.rajce.idnes.cz/vitasport_15km_a_5_km_17.3.2018_usti_nad_labem_olsanky_svadov/

 

2017

Facebook událost:

https://www.facebook.com/events/175912006220444/

(zde najdete velké množství příspěvků, info a odkazy)

Napsali o nás:

https://bezecky-blog-rosnicky.webnode.cz/l/ustecka-vitasport-patnactka-a-petka/

https://ustecky.denik.cz/ostatni_region/foto-na-scenu-se-vraci-skvela-ustecka-bezkyne-zuzka-rusinova-20170321.html

https://run-withlove.blogspot.cz/2017/03/ustecka-vitasport-patnactka-2017.html

Odkazy na alba:

https://vitasport.rajce.idnes.cz/3._Ustecka_VitaSport_patnactka_a_petka_-_18.3.2017_-_Usti_nad_Labem_Svadov/

https://vitasport.rajce.idnes.cz/3._Ustecka_VitaSport_patnactka_a_petka_-_18.3.2017_-_Usti_nad_Labem_Svadov_-_II./

https://janavaj.rajce.idnes.cz/VitaSport_patnactka_18.3.17/

https://teerezaa.rajce.idnes.cz/Vitasport_2017_5_km_a_15_km/

https://www.facebook.com/zora.hrdinova/posts/767068763448013

https://www.facebook.com/zora.hrdinova/posts/767112496776973

https://mihalamatyldapavlickova.rajce.idnes.cz/ustecka_vitasport_15km_18.3.2017/

 

2016

Napsali o nás:

https://eleventestteam.cz/run/ustecka-vitasport-patnactka-usti-n-l/

https://ustecky.denik.cz/ostatni_region/foto-doprovod-bezcum-delala-mistryne-sveta-20160323.html

https://zahalkova-pro-radost.cz/ustecka-vitasport-petka-19-3-2016/

Odkazy na alba:

https://vitasport.rajce.idnes.cz/2._Ustecka_VitaSport_patnactka_a_petka_19.3._2016/

https://vitasport.rajce.idnes.cz/2._Ustecka_VitaSport_patnactka_a_petka_19.3._2016_-_II./

janavaj.rajce.idnes.cz/19.3.16_VITASPORT_PATNACTKA_A_PETKA

Facebook událost:

https://www.facebook.com/events/1490666341242136/

 

2015

Napsali o nás:

https://eleventestteam.cz/run/ustecka-vitasport-patnactka-21-03-2015/

https://www.e-usti.cz/zpravy/2308-obrazem-labska-cyklostezka-patrila-prvni-jarni-den-milovnikum-behu

https://litomericko24.cz/2015/03/14/jednim-z-prvnich-jarnich-bezeckych-zavodu-konanych-v-tomto-roce-bude-ustecka-vitasport-patnactka/

Odkazy na alba:

https://verda1973.rajce.idnes.cz/Ustecka_Vitasport_patnactka_21.3.2015/

https://verda1973.rajce.idnes.cz/Ustecka_Vitasport_patnactka_21.3.2015_-_II./

https://lubossvacha.rajce.idnes.cz/Ustecka_VitaSport_patnactka_21.3.2015/

https://nadabublova.rajce.idnes.cz/Ustecka_Vitasport_patnactka_21.3.2015/

Odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=3o-KSvbfvXE